Заповед относно заявител по cxема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“ в ОУ „Кочо Честеменски“,  гр.Пловдив за учебната  2019г./2020год.