Уважаеми родители,

Правилата за прием на ученици в I клас за учебната 2019 – 2020 г. след 3-то класиране са изнесени на видно място (на входната врата на училището).