ОУ „Кочо Честеменски“ спечели финансиране по програма“ Модернизация на учебния процес“ на стойност 13 356.00 лв. 60% от сумата е отпусната от Община Пловдив, във връзка с кандидастване и разпределяне на средства за модернизация на учебния процес в общинските училища през 2019г. Финансовата подкрепа ще бъде използвана за закупуване на 3D printer da Vinci 2.0 Duo и интерактивен под/маса