Дни преди най-светлия български празник, колективът на ОУ „Кочо Честеменски“ има причини
за заслужена гордост. Нашето проекто предложение „Учителят е творец, който търси промяната“
бе одобрено и ще получи финансиране от Европейската комисия по програма „Еразъм +“, сектор
„Училищно образование“. Ние получихме 95 от 100 възможни точки и сме на второ място от
одобрените 173 проекто предложения. Десет учители ще участват в структурни курсове и
краткосрочни обучения в 4 европейски държави – Финландия, Исландия, Кипър и Малта, за да
разширят европейските контакти на училището ни, обменят иновативни подходи на обучение и
осигурят знания с европейско измерение на нашите ученици.