Цяла година учениците от 2 „а“ клас събираха пластмасови капачки, които после замениха за детски книжки. Научиха се да рециклират и си обещаха да продължат и през следващата учебна година.