Официални гости на събитието бяха кметът на район „Централен“ Георги Стаменов, Димитър Ставрев от РУО Пловдив и консултанти от Испания.

На 13.05.2019 г. се състоя официалното откриване на проекта „Приказна стая“, който е иницииран от екипа на ОУ „Кочо Честеменски“ с директор Златка Алдженаби. „Приказна стая“ е специално оборудвано помещение в училището, което ще бъде използвано от децата със специални образователни потребности и техните преподаватели. Стаята беше осветена, след което кметът на „Централен“ г-н Стаменов и старши експертът по организация на средното образование към РУО Пловдив г-н Ставрев символично прерязаха лентата. След официалната част гостите от Испания Лоурдес Ферерас и Маргарита Гарсия – педагогически съветници и консултанти на ученици със СОП от град Леон, Испания проведоха кратка дискусия с домакините относно работата с деца със СОП в България и в Испания.

„Идеята е „Приказната стая“ да наподобява домашната обстановка с отделни обособени пространства: за почивка, за музикални игри, за логопедични упражнения. Закупихме и „Touch  screen“ със специална програма за деца със СОП,“ каза г-жа Алдженаби на събитието. Оборудването и е изцяло финансирано от бюджета на училището за обучението, адаптацията и изграждане на социални умения на шест ученика със СОП. ОУ „Кочо Честеменски“ кандидатства по проект на Община Пловдив “Модернизация на учебния процес“, за да дооборудва стаята с интерактивен под и 3D принтер. „По този начин ще се визуализира учебния материал, което ще улесни усвояването му от учениците,“ допълва екипът на заведението, което тази година ще отбележи 79 години от своето основаване.