Спечелен проект по програма „Проектиране и изграждане на нови спортни площадки и/или ремонт и сертифициране на съществуващи такива, и/или облагородяване на дворни пространства в общинските училища и ЦПЛР – ОДК – Пловдив“

Уважаеми, родители, С радост Ви уведомяваме, че училището е класирано и одобрено за получаване на средства за изграждане на 2 игрища за волейбол по подпрограма „Проектиране и изграждане на нови спортни площадки и/или ремонт и сертифициране на съществуващи такива,...

Откриване на учебната 2021-2022 г. в ОУ „Кочо Честеменски“

Уважаеми родители, Откриването на учебната 2021-2022 г. в ОУ „Кочо Честеменски“ ще премине при следния ред: На 15.09.2021 г. всички ученици от I до VII клас, както и децата от ПГ, трябва да бъдат в класните си стаи в 8:00 часа.Тържествено откриване на...