Съобщение

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,      Във връзка със заповед Заповед № РД-09-290/29.01.2021г на Министъра на образованието и науката, Ви информирам за следното: 1. На 04.03.2021г обучението за класовете и паралелките ще бъде организирано, както следва: Присъствено обучение за...