Браво, четвъртокласници!

„Изказваме похвала и благодарност към четвъртокласниците, които се явиха на общинския кръг на олимпиадата по математика и олимпиада „Знам и мога“. Въпреки затрудненията при обучението в електронна среда от разстояние в края на миналата година, всички...

Съобщение

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,      Във връзка със заповед Заповед № РД-09-290/29.01.2021г на Министъра на образованието и науката, Ви информирам за следното: На 18.02.2021г обучението за класовете и паралелките ще бъде организирано, както следва: 1. Присъствено обучение за...