Съобщение

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,    Учениците  от I-VII клас  са  в  обучение от разстояние в електронна среда  до 21.12.2020г.    Обучението от разстояние в електронна среда включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна...

Важно

1.      Дневен режим в начален етап в ОУ”Кочо Честеменски”, гр. Пловдив в условия на обучение от разстояние в електронна среда 1 час 8.00 – 8.20 2 час 8.40 – 9.00 3 час 9.40 – 10.00 4 час 10.20  – 10.40 5 час 11.00 – 11.20...

Съобщение

Информираме Ви, че на сайта на Агенция за социално подпомагане е публикувана информация за реда за отпускане на месечна целева помощ при обявено извънредно положение или извънредна епидемична обстановка, включително и при грижа за деца/ученици, които се обучават в...

Съобщение

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,    Учениците  от I-VII клас  преминават  в  обучение от разстояние в електронна среда, считано от 23.30 часа на 27.11.2020 г. до 21.12.2020 г.    Обучението от разстояние в електронна среда включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща...

Съобщение

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Учениците от I-IV клас продължават с присъствена форма на обучение до 27.11.2020г.За деня няма карантинирани ученици.Отсъстват четирима колеги от начален и прогимназиален етап С уважение, ЗЛАТКА АЛДЖЕНАБИ Директор на ОУ“Кочо...