Съобщение

НА 27.10.2020 г. Е КАРАНТИНИРАН УЧЕНИК ОТ V a КЛАС В СГРАДАTA – УЛ “СЕВАСТОПОЛ“ №28 ЗАРАДИ КОНТАКТ С БОЛЕН БЛИЗЪК. УЧЕНИКЪТ ЗА ПОСЛЕДНО Е  ПОСЕЩАВАЛ УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ НА 26.10.2020 г.     НА 26.10.2020 г. Е КАРАНТИНИРАН УЧЕНИК ОТ III a КЛАС В СГРАДАTA – УЛ “СЕВАСТОПОЛ“...