Съобщение

НА 22.10.2020 г. Е КАРАНТИНИРАН УЧЕНИК ОТ I в КЛАС В СГРАДАTA – БУЛ “СВОБОДА“ №26 ЗАРАДИ КОНТАКТ С БОЛЕН БЛИЗЪК. УЧЕНИКЪТ ЗА ПОСЛЕДНО Е  ПОСЕЩАВАЛ УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ НА 21.10.2020...