Съобщение

НА 14.10.2020 г. Е КАРАНТИНИРАН УЧЕНИК ОТ III Б КЛАС В СГРАДАTA – УЛ“ СЕВАСТОПОЛ“№28 ЗАРАДИ КОНТАКТ С БОЛЕН БЛИЗЪК. УЧЕНИКЪТ ЗА ПОСЛЕДНО Е  ПОСЕЩАВАЛ УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ НА 13.10.2020 г. Прилагат се мерки, съгласно Плана за действие при Covid19. Детето ще се...

Проект: Признаци за делимост на 2,3,4,5,9 и 10

Чрез проектобазираното обучение по математика се дава възможност за: творчество, развиване на логическо мислене, умение за презентиране и затвърждаване на придобитите знания и прилагането им в практиката. Учениците се чувстват...