Съобщение

НА 09.10.2020 г. Е КАРАНТИНИРАНО ДЕТЕ ОТ ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА В СГРАДАTA – БУЛ“СВОБОДА“ №26 ЗАРАДИ КОНТАКТ С БОЛЕН БЛИЗЪК. ДЕТЕТО ЗА ПОСЛЕДНО Е  ПОСЕЩАВАЛО УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ НА 08.10.2020 г. Прилагат се мерки, съгласно Плана за действие при Covid19....