Съобщение

Е-карта сменя купона в училищния стол УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, НАСТОЙНИЦИ И УЧЕНИЦИ, Основно училище „Кочо Честеменски“ се присъединява към уеб портала Smartercard.bg за зареждане на електронни купони за столово хранене на учениците! Предостаявме ви възможността да заявите...