Съобщение

НА 29.10.2020 г. Е КАРАНТИНИРАН УЧЕНИК ОТ III в КЛАС ЗАРАДИ КОНТАКТ С БОЛЕН БЛИЗЪК. УЧЕНИКЪТ ЗА ПОСЛЕДНО Е  ПОСЕЩАВАЛ УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ НА 26.10.2020 г.    НА 28.10.2020 г. Е КАРАНТИНИРАН УЧИТЕЛ В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП  С  ПОЛОЖИТЕЛЕН ТЕСТ ЗА COVID-19, В СГРАДАTA – УЛ....

Важно!

Заявление – Обучение в електронна среда от разстояние до 30 дни Заявление – Обучение в електронна среда над 30 дни

Съобщение

НА 28.10.2020 г. Е КАРАНТИНИРАН УЧЕНИК ОТ II в КЛАС В СГРАДАTA – УЛ “СЕВАСТОПОЛ“ №28 ЗАРАДИ КОНТАКТ С БОЛЕН БЛИЗЪК. УЧЕНИКЪТ ЗА ПОСЛЕДНО Е  ПОСЕЩАВАЛ УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ НА 27.10.2020 г.      НА 28.10.2020 г. Е КАРАНТИНИРАН УЧЕНИК ОТ VI б КЛАС...

Съобщение

НА 27.10.2020 г. Е КАРАНТИНИРАН УЧЕНИК ОТ V a КЛАС В СГРАДАTA – УЛ “СЕВАСТОПОЛ“ №28 ЗАРАДИ КОНТАКТ С БОЛЕН БЛИЗЪК. УЧЕНИКЪТ ЗА ПОСЛЕДНО Е  ПОСЕЩАВАЛ УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ НА 26.10.2020 г.     НА 26.10.2020 г. Е КАРАНТИНИРАН УЧЕНИК ОТ III a КЛАС В СГРАДАTA – УЛ “СЕВАСТОПОЛ“...