Класна стая на открито в ОУ „Кочо Честеменски“

Заедно ще успеем! С гордост ви представяме иновативен урок по изобразително изкуство на втори  „а“ клас с класен ръководител г-жа Марина Бойчева, проведен в откритата класна стая на ОУ“Кочо Честеменски“ Всички ние, учители и ученици, знаем, че заедно ще...