Министерство на труда и социалната политика представи мерките в подкрепа на родителите с деца в карантина.

Ако сте родител на дете под карантина:  ♦Имате право докато то е у дома да излезете в платен годишен отпуск или ако нямате възможност за такъв – в неплатен. ♦В случай, че излезете в неплатен отпуск, може да кандидатствате в АСП за целева помощ за периода, в който не...