ПРАВИЛА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 В Основно Училище „Кочо Честеменски“

ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС И ЗА РАБОТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 В Основно Училище „Кочо Честеменски“ ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ СЪМНЕНИЕ ИЛИ СЛУЧАЙ НА COVID-19 ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА В...

Тържествено откриване на новата учебна година

Уважаеми родители, мили ученици, Тържеството по случай откриването на новата учебна 2020-2021 година в ОУ „Кочо Честеменски“ ще се проведе на 15.09.2020 г. от 9:30 ч. в двора на училището за учениците от I клас. Учениците от II до VII клас да бъдат в 9:00...