Съобщение

Уважаеми родители, на 14.09.2020г., от 18.00ч., в северната част на двора на училището, ще се проведе родителска среща на 4. б клас с класен ръководител Христина Христева и Ана Маркидова при спазване на задължителните противоепидемиологични мерки. Очакваме...