Съобщение

НА 30.09.2020 г. Е КАРАНТИНИРАНО ДЕТЕ ОТ ВТОРИ КЛАС В СГРАДАTA – ул.“СЕВАСТОПОЛ“ №28 ЗАРАДИ КОНТАКТ С БОЛЕН РОДИТЕЛ. ДЕТЕТО ЗА ПОСЛЕДНО Е  ПОСЕЩАВАЛО УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ НА 29.09.2020 г. Прилагат се мерки, съгласно Плана за действие при Covid19. Детето ще...

Класна стая на открито в ОУ „Кочо Честеменски“

Заедно ще успеем! С гордост ви представяме иновативен урок по изобразително изкуство на втори  „а“ клас с класен ръководител г-жа Марина Бойчева, проведен в откритата класна стая на ОУ“Кочо Честеменски“ Всички ние, учители и ученици, знаем, че заедно ще...

Европейски ден без загинали на пътя

21 септември е обявен за Европейски ден без загинали на пътя. УКБДП към ОУ „Кочо Честеменски“ Ви напомня за част от правилата, които е необходимо да спазваме, за да предпазим себе си и другите участници в движението здрави и невредими. Видеото е...