Съобщение

Уважаеми родители,  Уведомяваме Ви, че родителските срещи за I и V клас ще бъдат проведени, както следва: Родителската среща на подготвителната група ще се проведе на 11.09.2020 г. от 18:00 часа в двора на сградата на бул. „Свобода“...