Пролетен спортен празник

Уважаеми родители и  ученици, на вашето внимание представяме компилация със спортни изяви на нашите ученици посветени на пролетния спортен празник на ОУ „Кочо Честеменски“ проведен на 21.05.2020...

24 май

 Празник на българската просвета,култура и славянската писменост в ОУ „Кочо...

Важно

Във връзка с изпълнение на заповед РД09-706/31.03.2020 г. на министъра на образованието и науката Ви информирамe, че съгласно раздел V т. 3.2 от организацията на дейностите по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища на места по държавен...

Онлайн проекти

В условията на дистанционно обучение учениците от 3.“а“ клас под ръководството на своята класна ръководителка г-жа Мариана Иванова и с помощта на своите близки успешно усвоиха работата с програма WriteReader и сами създават интересни електронни книжки за...