МИЛИ ДЕЦА, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, СКЪПИ КОЛЕГИ,       Училището е място, където израстваме – физически и духовно. В училището прекарваме голяма част от живота си и осъзнаваме, че сме били истински щастливи.       Изминаха...