Прием Подготвителна група

Уважаеми родители, Във връзка  с решение на Народното събрание от 13.03.2020г за обявяване на извънредно положение на територията на Република България. и  заповед № РД-01-154/26.03.2020г. на миснитъра на здравеопазването за удължаване на въведените...

Заповед

Заповед на министъра на здравеопазването във връзка с удължаване на въведените противоепидемични мерки до 12.04.2020 г. вкл. Изтегляне