Любимите часове за децата в I клас са Заниманията по интереси. Дейността е насочена към развиване на творческите способности на учениците, работа в екип, презентационни умения и самооценка. Учениците изработват групови проекти, рисуват общи творби, играят ролеви игри,...