Международен ден на Черно море 2019

Уважаеми ученици, дами и господа,  На 31-ви октомври 1996 г. на международно ниво е подписан Стратегическият план за действие за възстановяване и опазване на Черно море. Планът е във връзка с Конвенцията за опазване на Черно море от замърсяване (т. нар. Букурещка...

Интересни иновативни методи

Интересни иновативни методи са част от ежедневието на учениците от 1 ,, А“ клас. Месецът започна с позитивно взаимодействие в Circle time с мисия ,, Таен приятел“ и продължи с учене по  двойки, като децата влизат в ролята на учител и  ученик за определено...