Форми на обучение

Заповед за утвърждаване на формите на обучение в ОУ „Кочо Честеменски“ – гр. Пловдив за учебната 2019/2020г. ТУК