Обява за участие в схемата „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

1. Обявление 2. Заповед   Изх.№ АСД-08-850/06.08.2019г. Учебно заведение : ОУ “КОЧО ЧЕСТЕМЕНСКИ” код по админ: 1690149 адрес: гр.Пловдив, район “Централен“, ул.“Севастопол“ № 28   ОБЯВЛЕНИЕ За набиране на предложения за доставка на продукти по схемите...