Съобщение

Отпускане на еднократна помощ за покриване част от разходите в началото на учебната година на семействата, чиито деца са записани в първи клас на държавно или общинско училище. Повече информация Съобщение През новата 2019/2020 учебна година в ОУ „Кочо...

Заповед

Заповед относно заявител по cxема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“ в ОУ „Кочо Честеменски“,  гр.Пловдив за учебната ...

Пролетна поляна след стъпки по интерактивния под

Децата от подготвителна група на ОУ „Кочо Честеменски“ ще учат в магическа среда чрез уникалния образователен инструмент, закупен със средства по общинската програма за модернизация. Представете си, че там откъдето минете, се появява пролетна ливада, пеперуди или пък...