НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „МОЕТО ДЗИ“ – 2018

МАРИНА КОПРИНКОВА, от III“в“ клас, е един от тримата лауреати в Национален конкурс „MOETO ДЗИ 2018“: чиято цел е да предостави поле за изява на детското творческо въображение и развитие на познанието за безопасност на пътя....

Училище в облака

Учители от ОУ „Кочо Честеменски“ взеха участие в обучение на тема „Училище в облака: общуване и организация“. G Suite за образованието е водеща облачна платформа, която включва основни приложения, които подпомагат  общуването, организацията на...

Документи

Превенция на насилието и агресията. Добри практики – ТУК МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ за превенция на агресията и за засилване на сигурността в образователните институции – ТУК ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО – Справочник – ТУК...