Меню 08.10-12.10

Уважаеми родители, Може да изберете менюто за следващата седмица – ТУК /след корекция/ Съобщение от стола: Променяме бланката за продажба и заявка на купони. Много Ви моля спазвайте указанията . В ден сряда на всеки ученик на обяд ще му дадем по едно листче –...