Съобщение

Скъпи родители, разчитаме на разбиране от Ваша страна като отговорни и съпричастни наши партньори. Обръщаме се към Вас с молба при най-леки симптоми (хрема, кашлица или температура, дори леко неразположение) на Вашето дете да се обадите на класния ръководител. Личният...

ПОКАНА

Уважаеми родители на бъдещи първокласници, На 06.07.2020г. във физкултурния салон на училището ще се проведе родителска среща на I б клас с класен ръководител Десислава Герчева от 18.00 часа. На 07.07.2020г. във физкултурния салон на училището ще се проведе родителска...

1.      Продължителност на провежданите онлайн часове: *       20  /двадесет/ минути за учениците от начален етап І – ІV клас – преди обяд. *    30 /тридесет/ минути за учениците от...

Съобщение

На 05.09.2019г. /четвъртък/ от 18.00 часа ще се проведе родителска среща на V „В“ клас. На 09.09.2019г. /понеделник/ от 18.00 часа ще се проведе родителска среща на на V „А“, „Б“ и „Г“...

Съобщение

Уважаеми родители на бъдещите първокласници, Екипът на ОУ „Кочо Честеменски“ Ви кани на родителска среща, която ще се проведе на 02 септември 2019 г. от 18.00...