ПОКАНА

Уважаеми родители на бъдещи първокласници, На 06.07.2020г. във физкултурния салон на училището ще се проведе родителска среща на I б клас с класен ръководител Десислава Герчева от 18.00 часа. На 07.07.2020г. във физкултурния салон на училището ще се проведе родителска...

ВАЖНО

Информация за НВО 7 клас Заповед за организиране и провеждане на НВО Инструктаж – Ученик Инструктаж – Квестор

1.      Продължителност на провежданите онлайн часове: *       20  /двадесет/ минути за учениците от начален етап І – ІV клас – преди обяд. *    30 /тридесет/ минути за учениците от...

Съобщение

На 05.09.2019г. /четвъртък/ от 18.00 часа ще се проведе родителска среща на V „В“ клас. На 09.09.2019г. /понеделник/ от 18.00 часа ще се проведе родителска среща на на V „А“, „Б“ и „Г“...

Съобщение

Уважаеми родители на бъдещите първокласници, Екипът на ОУ „Кочо Честеменски“ Ви кани на родителска среща, която ще се проведе на 02 септември 2019 г. от 18.00...