Следваме традиции, създаваме мечти!

Новини

Съобщение

Здравейте,

Молим следното съобщениие да бъде качено в сайта на училището.


Доставките по училищните схеми“Училищно мляко “ и „Училищен плод“ ще бъдат прекратени от 22.10.2021 г до 04.11.2021 г.включително, същите ще бъдат раздадени в следващи периоди, за което ще ви уведомим предварително с променения   график.


С уважение,

„Експрес – Д“ 

Важно съобщение!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Във връзка с епидемичната обстановка в ОУ”Кочо Честеменски”, на основание Заповед № РД-09-3596/20.10.2021г. на Министъра на образованието и науката и Заповед № РД-01- 891/20.10.2021г. на директор на РЗИ Пловдив,  Ви информирам за следното:

 ПериодКлас
Обучение от разстояние в електронна средаот 22.10.2021г. до 28.10.2021г. включителноI а, I б, II в, II г, III б, III в, IV а, IV б,IV в, VII а, VII б, VII в  
Обучение от разстояние в електронна средаот 29.10.2021г. до 04.11.2021г. включителноI в, II а,II б,III а,V a, V б,V в,VI а, VI б, VI в, VI г,VII г  

Дневен режим начален етап при обучение от разстояние в електронна среда:

Час/междучасиеУчебен час
1 час8:00 – 8:20
2 час8:50 – 9:10
Голямо междучасие9:10 – 10:00, 50 минути
3 час10:00 – 10:20
4 час10:50 – 11:10
5 час11:40 – 12:00
6 час12:30 – 12:50
7 час13:20 – 13:40

Дневен режим на група за целодневна организация на учебния ден при обучение от разстояние в електронна среда:

Час/междучасиеУчебен час 
1 часорганизиран отдих и физическа активност13.50 – 14:10  
2 часорганизиран отдих и физическа активност           14:20-14:40
3 чассамоподготовка14:50 -15:10
4 чассамоподготовка15:20 – 15:40
Голямо междучасие15:40 – 16:10, 50 минути15:40 – 16:10
5 часзанимания по интереси16:10 – 16:30
6 часзанимания по интереси16:40 – 17:00

Дневен режим прогимназиален  етап при обучение от разстояние в електронна среда:

Час/междучасиеУчебен час
1 час8:00 – 8:30
2 час8:50 – 9:20
Голямо междучасие9:20 – 10:00, 40 минути
3 час10:00 – 10:30
4 час10:50 – 11:20
5 час11:40 – 12:10
6 час12:30 – 13:00
7 час13:20 – 13:50
8 час14:10 – 14:40

Съобщение

Във връзка с епидемичната обстановка в ОУ”Кочо Честеменски”, Ви информирам за следното:

·          На 20.10.2021г учебният процес е обезпечен.

·         Има два карантинирани класа и двама учители:

–          II а клас от 19.10.2021 до 23.10.2021г. включително по предписание на РЗИ-Пловдив;

–          VII г клас от 19.10.2021 г. до 24.10.2021 г. включително по предписание на РЗИ-Пловдив.

·         Обучението за II а клас и VII г клас ще се осъществява от разстояние в електронна среда.

·         Има трима учители в отпуск по болест.

Съобщение

Във връзка с епидемичната обстановка, Ви информираме за следното:

· На 13.10.2021 г. учебният процес е обезпечен.

· Има двама карантинирани ученици от IV „б“ клас и VII „г“ клас и един учител отсъстващ по болест.

Събития

Съобщение

Скъпи родители, разчитаме на разбиране от Ваша страна като отговорни и съпричастни наши партньори. Обръщаме се към Вас с молба при най-леки симптоми (хрема, кашлица или температура, дори леко неразположение) на Вашето дете да се обадите на класния ръководител. Личният Ви лекар ще прецени дали детето Ви може да посещава училище. Поддържайте непрекъсната връзка с нас, за да Ви бъдем максимално полезни.

 Ще успеем, но заедно!

ЗЛАТКА АЛДЖЕНАБИ

Директор на ОУ“Кочо Честеменски“

ПОКАНА

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

На 06.07.2020г. във физкултурния салон на училището ще се проведе родителска среща на I б клас с класен ръководител Десислава Герчева от 18.00 часа.

На 07.07.2020г. във физкултурния салон на училището ще се проведе родителска среща на I г клас с класен ръководител Радостина Иванова от 18.00 часа.

На 08.07.2020г. във физкултурния салон на училището ще се проведе родителска среща на I в  клас с класен ръководител Десимира Миланова от 18.00 часа.

На 09.07.2020г. във физкултурния салон на училището ще се проведе родителска среща на I а клас с класен ръководител Теодорка Геленчева от 18.00 часа.

Очакваме Ви!

1.      Продължителност на провежданите онлайн часове:

*       20  /двадесет/ минути за учениците от начален етап І – ІV клас – преди обяд.

*    30 /тридесет/ минути за учениците от прогимназиален етап V – VII клас – преди обяд.

*    Продължителност на провежданите онлайн дейностите в групите за целодневна организация на учебния ден: 20 /двадесет/ минути за учениците от начален етап І – ІV клас – след обяд.

2.      Дневен режим начален етап на  провежданите онлайн дейностите

1 час 8.00 – 8.20

2 час 8.30 – 8.50

3 час 9.20 – 9.40

4 час 9.50  – 10.10

5 час 10.20 – 10.40

6 час 10.50 – 11.10

7 час 11.20 – 11.40

3.      Дневен режим прогимназиален етап на  провежданите онлайн дейностите

1 час 8.00 – 8.30

2 час 8.40 – 9.10

3 час 9.40 – 10.10

4 час 10.20  – 10.50

5 час 11.00 – 11.30

6 час 11.40 – 12.10

7 час 12.20 – 12.50

 8 час 13.00 – 13.30

1.      Дневен режим на  провежданите онлайн дейностите в групите за целодневна организация на учебния ден:

1 час самоподготовка 14.00 – 14.20

2 час самоподготовка 14.30 – 14.50

3 час занимания по интереси 15.00 – 15.20

4 час занимания по интереси 15.30  – 15.50

Съобщение

На 05.09.2019г. /четвъртък/ от 18.00 часа ще се проведе родителска среща на V „В“ клас.
На 09.09.2019г. /понеделник/ от 18.00 часа ще се проведе родителска среща на на V „А“, „Б“ и „Г“ клас.