Следваме традиции, създаваме мечти!

Новини

Добра кауза

При разглеждане в YouTube, този клип, прави дарение на болницата в Бергамо.

Важно за седмокласниците и техните родители

Уважаеми ученици и родители,

Във връзка с обявеното с решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, препоръките на Националния оперативен щаб и въведените противоепидемични мерки на територията на Република България, Регионално управление на образованието – Пловдив няма техническа възможност да разработи и разпространи справочник за прием в 8 клас в училищата на територията на област Пловдив, за което поднасяме своите извинения. Актуална информация за предстоящите дейности, центровете за подаване на документи за прием, графиците, сроковете и датите на провеждане на изпитите, за подаване на документи за участие в класиранията и за записване ще публикуваме своевременно на сайта на РУО – Пловдив в раздели „Новини“ и „Прием“. 

В раздел „Прием“, „Текущи съобщения“ е публикувано в word формат заявление за полагане на изпит по чужд език в рамките на НВО в 7 клас през учебната 2019/2020 г. Изпитът се полага по желание на ученика и не участва в балообразуването за държавен прием в 8 клас в неспециализираните училища в област Пловдив. Подаването на заявление е в периода от 06 до 08 април 2020 г. и следва да бъде осъществено дистанционно, по електронен път. Всеки седмокласник, желаещ да се яви на изпит по чужд език, може да го направи по един от следните начини:

– принтиране, попълване на заявлението, полагане на подписите на ученика и родителя, сканиране/снимане и подаване по електронен път до училището, в което се обучава седмокласникът;

– при липса на принтер/скенер се допуска попълване на заявлението в word формат и подаване по електронен път до училището, в което се обучава седмокласникът; след отмяна на извънредното положение ще бъде създадена организация за подписване на хартиеното заявление от родителя и ученика.

Изпитите от национално външно оценяване по български език и литература и математика се полагат в училището, в което се обучава седмокласникът. Заявление за допускане до изпитите по БЕЛ и математика не се подава, такса не се заплаща.

На сайта на РУО – Пловдив в раздел „Прием“ е публикуван проект на заповед за утвърждаване на държавния план-прием в 8 клас за учебната 2020/2021 година по профили и професии в профилираните гимназии, професионалните гимназии, средните и обединените училища в област Пловдив. От таблицата може да получите информация за начина на балообразуване, за изучавания чужд език за всеки профил или професия, за начина на изучаване на чуждия език.

Прием на първо класиране деца в подготвителната група на
ОУ „Кочо Честеменски” гр. Пловдив
за учебната 2020/2021 година

 1. УР-13-3059/02.03.2020 г.
 2. УР-13-3060/02.03.2020 г.
 3. УР-13-3061/02.03.2020 г.
 4. УР -13-3062/02.03.2020 г.
 5. УР-13-3063/02.03.2020 г.
 6. УР-13-3067/02.03.2020 г.
 7. УР-13- 3068/02.03.2020 г.
 8. УР – 13- 3069/02.03.2020 г.
 9. У Р-13-3070/02.03.2020 г.
 10.  УР -13-3073/02.03.2020 г.
 11.  УР – 13 – 3074/02.03.2020 г.
 12. УР -13- 3075/02.03.2020 г.
 13. УР -13- 3384/19.03.2020 г.

МИЛИ ДЕЦА,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

СКЪПИ КОЛЕГИ,

      Училището е място, където израстваме – физически и духовно. В училището прекарваме голяма част от живота си и осъзнаваме, че сме били истински щастливи.

      Изминаха три седмици, в които всички ние – учители, родители и ученици, вложихме усилия, воля и амбиция да преодолеем трудностите, пред които сме поставени.

       През цялото време се говори за героите по време на корона- кризата, но в същото време забравяме за малките герои- нашите деца!

Скъпи ученици,

      Благодаря за доверието и отговорността, която проявявате ежедневно! Всички ние, вашите учители, сме до вас и заедно ще преминем през трудностите!

Уважаеми родители,

      От самото начало на това предизвикателство  сме заедно! Благодаря за  добрите думи към нашите учители, благодаря и за критиката- сигурно я заслужаваме! Всички ние влагаме  професионализъм, воля и стремеж да бъдем полезни, да бъдем отговорни, но преди всичко да бъдем хора!

            Интересен е прадоксът, скрит в значението на китайската дума за криза – тя означава едновременно „опасност“, но и ВЪЗМОЖНОСТ. А това вече е различният вариант за осмисляне на случващото се.

Колеги, ние доказахме, че можем, че сме креативни, борбени и целеустремени!

       Вярвам в успеха ни!

       Бъдете здрави! 

ЗЛАТКА АЛДЖЕНАБИ

Директор на ОУ „Кочо Честеменски“

Събития

1.      Продължителност на провежданите онлайн часове:

*       20  /двадесет/ минути за учениците от начален етап І – ІV клас – преди обяд.

*    30 /тридесет/ минути за учениците от прогимназиален етап V – VII клас – преди обяд.

*    Продължителност на провежданите онлайн дейностите в групите за целодневна организация на учебния ден: 20 /двадесет/ минути за учениците от начален етап І – ІV клас – след обяд.

2.      Дневен режим начален етап на  провежданите онлайн дейностите

1 час 8.00 – 8.20

2 час 8.30 – 8.50

3 час 9.20 – 9.40

4 час 9.50  – 10.10

5 час 10.20 – 10.40

6 час 10.50 – 11.10

7 час 11.20 – 11.40

3.      Дневен режим прогимназиален етап на  провежданите онлайн дейностите

1 час 8.00 – 8.30

2 час 8.40 – 9.10

3 час 9.40 – 10.10

4 час 10.20  – 10.50

5 час 11.00 – 11.30

6 час 11.40 – 12.10

7 час 12.20 – 12.50

 8 час 13.00 – 13.30

1.      Дневен режим на  провежданите онлайн дейностите в групите за целодневна организация на учебния ден:

1 час самоподготовка 14.00 – 14.20

2 час самоподготовка 14.30 – 14.50

3 час занимания по интереси 15.00 – 15.20

4 час занимания по интереси 15.30  – 15.50

Съобщение

На 05.09.2019г. /четвъртък/ от 18.00 часа ще се проведе родителска среща на V „В“ клас.
На 09.09.2019г. /понеделник/ от 18.00 часа ще се проведе родителска среща на на V „А“, „Б“ и „Г“ клас.

Съобщение

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

Екипът на ОУ „Кочо Честеменски“ Ви кани на родителска среща,
която ще се проведе на 02 септември 2019 г. от 18.00 часа.

СЪОБЩЕНИЕ

УЧЕНИЦИТЕ ОТ СЕДМИ КЛАС, КОИТО ЩЕ СЕ ЯВЯВАТ НА ИЗПИТ ЗА НВО,  ДА БЪДАТ В ДВОРА НА УЧИЛИЩЕТО НА 17.06.2019г  И 19.06.2019г В 8.30ч.

ВЛИЗАНЕТО В СГРАДАТА НА УЧИЛИЩЕТО ЩЕ БЪДЕ СРЕЩУ ПРЕДСТАВЯНЕ НА СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА И ЛИЧНА КАРТА.