Следваме традиции, създаваме мечти!

Новини

Съобщение

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

     Във връзка със заповед Заповед № РД-09-856/09.04.2021г на Министъра на образованието и науката ,   Ви информирам за следното:

  • 1. На 19.04.2021г обучението за класовете и паралелките ще бъде организирано, както следва:
  • Присъствено обучение за учениците от I- IV клас, ПГ и VII клас
  • Обучение в електронна среда от разстояние за учениците от V- VI клас
  • 2. На 19.02.2021г учебният процес е обезпечен. Няма карантинирани класове. Има трима карантинирани ученици и  един учител отсъстващ по болест.

С уважение,

ЗЛАТКА АЛДЖЕНАБИ

Директор на ОУ “Кочо Честеменски“

Съобщение

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

     Във връзка със заповед Заповед № РД-09-856/09.04.2021г на Министъра на образованието и науката, Ви информирам за следното:

  • 1. На 14.04.2021г обучението за класовете и паралелките ще бъде организирано, както следва:
  • Присъствено обучение за учениците от I- IV клас, ПГ и VII клас
  • Обучение в електронна среда от разстояние за учениците от V- VI клас
  • 2. На 14.02.2021г учебният процес е обезпечен. Няма карантинирани класове.Има трима карантинирани ученици и  един учител отсъстващ по болест.

С уважение,

ЗЛАТКА АЛДЖЕНАБИ

Директор на ОУ “Кочо Честеменски“

Съобщение

Във връзка със Заповед № РД-01-220/08.04.2021г. на министъра на здравеопазването считано от 12.04.2021 до 30.04.2021г., ви информирам за следното:

1.      На 12.04.2021г. обучението за класовете и паралелките ще бъде организирано, както следва:

–       Присъствено обучение за учениците от I- IV клас и VII клас, както и децата от ПГ

–       Обучение в електронна среда от разстояние за учениците от V клас и  VI клас

2.       На 12.04.2021г учебният процес е обезпечен. Няма карантинирани класове. Няма отсъстващи учители.

3.      График за присъствено обучение според Заповед  № РД-01-220/08.04.2021г. на министъра на здравеопазването:

–       от 12.04.2021 до 30.04.2021г. присъствено се обучават  учениците от I- IV клас, както и децата от ПГ

–       от 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от VII клас

–       от 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от V клас 

Дневен режим за учениците в ОРЕС

Час/междучасиеУчебен час
1 час8:00 – 8:30
2 час8:50 – 9:20
Голямо междучасие9:20 – 10:00, 40 минути
3 час10:00 – 10:30
4 час10:50 – 11:20
5 час11:40 – 12:10
6 час12:30 – 13:00
7 час13:20 – 13:50
8 час14:10 – 14:40

Събития

Съобщение

Скъпи родители, разчитаме на разбиране от Ваша страна като отговорни и съпричастни наши партньори. Обръщаме се към Вас с молба при най-леки симптоми (хрема, кашлица или температура, дори леко неразположение) на Вашето дете да се обадите на класния ръководител. Личният Ви лекар ще прецени дали детето Ви може да посещава училище. Поддържайте непрекъсната връзка с нас, за да Ви бъдем максимално полезни.

 Ще успеем, но заедно!

ЗЛАТКА АЛДЖЕНАБИ

Директор на ОУ“Кочо Честеменски“

ПОКАНА

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

На 06.07.2020г. във физкултурния салон на училището ще се проведе родителска среща на I б клас с класен ръководител Десислава Герчева от 18.00 часа.

На 07.07.2020г. във физкултурния салон на училището ще се проведе родителска среща на I г клас с класен ръководител Радостина Иванова от 18.00 часа.

На 08.07.2020г. във физкултурния салон на училището ще се проведе родителска среща на I в  клас с класен ръководител Десимира Миланова от 18.00 часа.

На 09.07.2020г. във физкултурния салон на училището ще се проведе родителска среща на I а клас с класен ръководител Теодорка Геленчева от 18.00 часа.

Очакваме Ви!

1.      Продължителност на провежданите онлайн часове:

*       20  /двадесет/ минути за учениците от начален етап І – ІV клас – преди обяд.

*    30 /тридесет/ минути за учениците от прогимназиален етап V – VII клас – преди обяд.

*    Продължителност на провежданите онлайн дейностите в групите за целодневна организация на учебния ден: 20 /двадесет/ минути за учениците от начален етап І – ІV клас – след обяд.

2.      Дневен режим начален етап на  провежданите онлайн дейностите

1 час 8.00 – 8.20

2 час 8.30 – 8.50

3 час 9.20 – 9.40

4 час 9.50  – 10.10

5 час 10.20 – 10.40

6 час 10.50 – 11.10

7 час 11.20 – 11.40

3.      Дневен режим прогимназиален етап на  провежданите онлайн дейностите

1 час 8.00 – 8.30

2 час 8.40 – 9.10

3 час 9.40 – 10.10

4 час 10.20  – 10.50

5 час 11.00 – 11.30

6 час 11.40 – 12.10

7 час 12.20 – 12.50

 8 час 13.00 – 13.30

1.      Дневен режим на  провежданите онлайн дейностите в групите за целодневна организация на учебния ден:

1 час самоподготовка 14.00 – 14.20

2 час самоподготовка 14.30 – 14.50

3 час занимания по интереси 15.00 – 15.20

4 час занимания по интереси 15.30  – 15.50

Съобщение

На 05.09.2019г. /четвъртък/ от 18.00 часа ще се проведе родителска среща на V „В“ клас.
На 09.09.2019г. /понеделник/ от 18.00 часа ще се проведе родителска среща на на V „А“, „Б“ и „Г“ клас.