Следваме традиции, създаваме мечти!

Новини

Съобщение

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

     Във връзка със заповед № РД-09-3610/31.12.2020г. на Министъра на образованието и науката, относно преустановения присъствен образователен процес за учениците от V  до XII клас, на учениците от цялата страна, във връзка със заповед № РД-01-718/18.12.2020 г. на Министъра на здравеопазването,   Ви информирам за следното:

  • На 20.01.2021г обучението за класовете и паралелките ще бъде организирано, както следва:
  • 1. Присъствено обучение за учениците от I- IV клас и ПГ
  • 2. Обучение в електронна среда от разстояние за учениците от V- VII клас
  • На 20.01.2021г учебният процес е обезпечен. Има карантиниран клас – 1а, поради заболял ученик. Карантинирани са класен ръководител  и учител  в ГЦОУД. Период на карантината от 15.01.2021г до 24.01.2021г. Учениците ще се обучават в електронна среда от разстояние

С уважение,

ЗЛАТКА АЛДЖЕНАБИ

Директор на ОУ “Кочо Честеменски“

Проект на тема: „Слънчевата система“

Проекти на тема „Слънчевата система“ сътвориха учениците от IV „в“ клас. След приключване на поредния раздел в учебника по „Човекът и природата“, обхващащ тематиката за нашата планета и Слънчевата система четвъртокласниците показаха чрез своите проекти, усвояването и разбирането си по темата. Налице са проявеното им творчество, сръчност и старание.

Поздравления, мили четвъртокласници!

Г-жа Манева и г-жа Цветанова

Съобщение

Във връзка със заповед № РД-09-3610/31.12.2020г. на Министъра на образованието и науката, относно преустановения присъствен образователен процес за учениците от V  до XII клас, на учениците от цялата страна, във връзка със заповед № РД-01-718/18.12.2020 г. на Министъра на здравеопазването,   Ви информирам за следното:

  • На 18.01.2021г обучението за класовете и паралелките ще бъде организирано, както следва:
  • 1. Присъствено обучение за учениците от I- IV клас и ПГ
  • 2. Обучение в електронна среда от разстояние за учениците от V- VII клас
  • На 18.01.2021г учебният процес е обезпечен. Има карантиниран клас – 1а, поради заболял ученик. Карантинирани са класен ръководител  и учител  в ГЦОУД. Период на карантината от 15.01.2021г до 24.01.2021г. Учениците ще се обучават в електронна среда от разстояние

С уважение,

ЗЛАТКА АЛДЖЕНАБИ

Директор на ОУ“Кочо Честеменски“

Олимпиади

Уважаеми родители и ученици, Във връзка със Заповед РД01-45/13.01.2021г. на Министъра на образованието и науката, ви информирам за провеждането на олимпиади и състезания в ОУ“Кочо Честеменски“

ОлимпиадаДата на провежданеНачален часВреметраене
Олимпиада „Знам и мога” – IV клас23.01.2021г.09:0080 минути
Олимпиада по Математика – V, VI и VII клас23.01.2021г.09:304 часа
Олимпиада по Математика – IV клас24.01.2021г.09:004 часа

Участниците трябва да са в училище най-късно 15 минути преди началото на олимпиадите.След приключване на работа, ученикът може да напусне изпитната зала преди изтичане на времетраенето на изпита.Моля, учениците да си носят чертожни инструменти и  лични предпазни средства.По време на олимпиадите е осигурено медицинско лице.За провеждане на олимпиадата не се дължат никакви такси от родителите, но ще бъдат допускани ученици, които са представили декларации за информирано съгласие.
За датата и часа за провеждане на олимпиадата по Български език и литература ще бъдете информирани на по-късен етап.

Събития

Съобщение

Скъпи родители, разчитаме на разбиране от Ваша страна като отговорни и съпричастни наши партньори. Обръщаме се към Вас с молба при най-леки симптоми (хрема, кашлица или температура, дори леко неразположение) на Вашето дете да се обадите на класния ръководител. Личният Ви лекар ще прецени дали детето Ви може да посещава училище. Поддържайте непрекъсната връзка с нас, за да Ви бъдем максимално полезни.

 Ще успеем, но заедно!

ЗЛАТКА АЛДЖЕНАБИ

Директор на ОУ“Кочо Честеменски“

ПОКАНА

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

На 06.07.2020г. във физкултурния салон на училището ще се проведе родителска среща на I б клас с класен ръководител Десислава Герчева от 18.00 часа.

На 07.07.2020г. във физкултурния салон на училището ще се проведе родителска среща на I г клас с класен ръководител Радостина Иванова от 18.00 часа.

На 08.07.2020г. във физкултурния салон на училището ще се проведе родителска среща на I в  клас с класен ръководител Десимира Миланова от 18.00 часа.

На 09.07.2020г. във физкултурния салон на училището ще се проведе родителска среща на I а клас с класен ръководител Теодорка Геленчева от 18.00 часа.

Очакваме Ви!

1.      Продължителност на провежданите онлайн часове:

*       20  /двадесет/ минути за учениците от начален етап І – ІV клас – преди обяд.

*    30 /тридесет/ минути за учениците от прогимназиален етап V – VII клас – преди обяд.

*    Продължителност на провежданите онлайн дейностите в групите за целодневна организация на учебния ден: 20 /двадесет/ минути за учениците от начален етап І – ІV клас – след обяд.

2.      Дневен режим начален етап на  провежданите онлайн дейностите

1 час 8.00 – 8.20

2 час 8.30 – 8.50

3 час 9.20 – 9.40

4 час 9.50  – 10.10

5 час 10.20 – 10.40

6 час 10.50 – 11.10

7 час 11.20 – 11.40

3.      Дневен режим прогимназиален етап на  провежданите онлайн дейностите

1 час 8.00 – 8.30

2 час 8.40 – 9.10

3 час 9.40 – 10.10

4 час 10.20  – 10.50

5 час 11.00 – 11.30

6 час 11.40 – 12.10

7 час 12.20 – 12.50

 8 час 13.00 – 13.30

1.      Дневен режим на  провежданите онлайн дейностите в групите за целодневна организация на учебния ден:

1 час самоподготовка 14.00 – 14.20

2 час самоподготовка 14.30 – 14.50

3 час занимания по интереси 15.00 – 15.20

4 час занимания по интереси 15.30  – 15.50

Съобщение

На 05.09.2019г. /четвъртък/ от 18.00 часа ще се проведе родителска среща на V „В“ клас.
На 09.09.2019г. /понеделник/ от 18.00 часа ще се проведе родителска среща на на V „А“, „Б“ и „Г“ клас.